Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Andersson Jari - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Andersson Jari

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Euroopan unionin alueiden komitea, varajäsen
Sastamalan kaupunki, kaupunginvaltuuston 1. vpj
Sastamalan kaupunki, sote-lautakunnan jäsen

Merkittävä varallisuus

Kaksi osakehuoneistoa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019

Jari Andersson