Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Anttila Pekka - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Anttila Pekka

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:

Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tuomi Logistiikka Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tampereen Infra Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen Vuokratalosäätiö, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupungin valtuuston varajäsen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vpj

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 7.2.2020
Pekka Anttila