Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Anttila Pekka - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Anttila Pekka

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:

Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tuomi Logistiikka Oy, hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen Vuokratalosäätiö, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupungin valtuuston varajäsen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vpj

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 19.9.2019
Pekka Anttila