Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Backman Henri - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Backman Henri Mikael

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Pirkanmaan jätehuolto Oy hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen kaupunginvaltuutettu
Pirkanmaan maakuntavaltuutettu
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta varajäsen
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen
Suomen Punainen Risti, hallituksen jäsen
Pirkanmaan käräjäoikeus, lautamies

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

1.10.2019
Henri Backman