Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Haapa-aho Olga - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Haapa-aho Olga

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen jäsen,
Tampereen kaupunki, kh:n konsernijaoston varajäsen.

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

8.10.2019
Olga Haapa-aho