Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hiltunen Kari-Matti - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Hiltunen Kari-Matti

Virkatehtävä sairaanhoitopiirissä:
Johtajaylilääkäri
 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tays Sydänkeskus Oy, hallituksen jäsen
FinnHems Oy, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

STM, Palveluvalikoimaneuvosto, jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei Ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei Ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 1.10.2019
Kari-Matti Hiltunen