Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ihalainen Rauno - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Ihalainen Rauno

Virkatehtävä sairaanhoitopiirissä:
Sairaanhoitopiirin johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen Työväen Teatteri Oy, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen yliopisto, hallituksen jäsen
Tampereen yliopiston tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja
Tampereen kaupungin elinkeinorahasto, jäsen

Merkittävä varallisuus

Pankin rahastosijoituksia

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei Ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 20.9.2017
Rauno Ihalainen