Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jäntti Matti Aleksi sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Jäntti Matti Aleksi

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen Voimistelijat ry, hallituksen puheenjohtaja
Pro Ysitie ry, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupunki, apulaispormestari, kaupunkiympäristön vastuualue
Tampereen kaupunki, yhdyskuntalautakunta, puheenjohtaja
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, puheenjohtaja
Alueellinen jätehuoltolautakunta, puheenjohtaja,
Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, hallituksen varajäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampere 7.10.2019
Aleksi Jäntti