Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Järvinen Pekka - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Järvinen Pekka

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Valtuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Vanajavesisäätiö, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Valkeakosken kaupunki, valtuuston jäsen
Valkeakosken kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Päivämäärä ja allekirjoitus

1.10.2019
Pekka Järvinen