Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jussila Mauri - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Jussila Mauri

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Med-Invest Oy, omistus 55%
Johanneksen klinikka, vähemmistöosakas

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Kangasalan kaupunki, valtuuston jäsen
Kangasalan kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019
Mauri Jussila