Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kärki Armi - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Kärki Armi

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä

Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tullinkulman Työterveys Oy (Pirte), hallituksen varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Pirkkalan kunta, valtuuston jäsen
 

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Pirkkalassa 1.10.2019
Armi Kärki