Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Koskela Reijo - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Koskela Reijo

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:
Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Maanrakennus Koskela  Oy, hallituksen puheenjohtaja
Koskelan Koneet Oy, hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Virtain kaupunki, kaupunginhallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Maanrakennus Koskela  Oy
Koskelan Koneet Oy

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

2.10.2019
Reijo Koskela