Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kostiainen Leena - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Kostiainen Leena

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampere-talo Oy, hallituksen jäsen
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr, hallituksen puheenjohtaja
Tays alustayhtiön hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampere 19.9.2019
Leena Kostiainen