Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Koto Sonja - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Koto Sonja

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Kangasalan valtuuston jäsen
Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

Päivämäärä ja allekirjoitus

20.9.2019
Sonja Koto