Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lähde Leo - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Lähde Leo

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen jäsen                

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr., hallituksen jäsen  

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Keva, valtuuskunnan jäsen
Tampereen kaupunki, elinkeino- ja osaamislautakunnan jäsen/yhteistoiminta-alue

Merkittävä varallisuus

Puolet asunto-osakkeesta
Puolet loma-asunnosta

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa      

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019  
Leo Lähde