Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Laurikka Jari - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Laurikka Jari

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä:

Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

EconMed Oy (pieni perheyritys), toimitusjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen tuberkuloosisäätiö, hallituksen asiantuntijajäsen
Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto, asiantuntijajäsen
Kalle Kaiharin säätiö, asiantuntija

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

pörssiosakeomistukset: Kone oyj, Elisa oyj

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019

Jari Laurikka