Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Liuha Tuukka  - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Liuha Tuukka

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Nostatus Osk Tampere, tiimiosuuskunnan hallituksen jäsen ja sivutoiminen taloudenhoitaja
Maatalousyhtymä Liuha, Liuhafin Ky, omaa ja perheen elinkeinotoimintaa ammatinharjoittajana
Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitus, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Lempäälän kunta, kunnanhallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Osuuksia maa- ja metsätilakiinteistöistä Lempäälässä

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Kiinteistö Oy Majauskodit (Lempäälän ehtookoto/Lempäälän srk), hallituksen jäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

8.10.2019
Tuukka Liuha