Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Löfberg, Peter - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Löfberg Peter

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä

Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ab Apofas Oy, TJ, hallituksen jäsen
MaCall Oy, hallituksen jäsen
Hopeahelmi Invest, hallituksen jäsen
Tampereen Sähkölaitos Oy, hallituksen pj
Tampereen Seudun keskuspuhdistamo Oy, hallituksen pj
Tavase Oy, hallituksen pj
Tammervoima Oy, hallituksen pj

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen Kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Tampereen kaupunki, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampere 18.9.2019
Peter Löfberg