Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Mankkinen Leena - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Mankkinen Leena

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä

Hallituksen jäsen
Valtuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

TUL, valtuuston jäsen
Ylöjärven Ryhti r.y, johtokunnan jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ylöjärven kaupunginhallituksen jäsen
Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019

Leena Mankkinen