Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Männikkö Jaana - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Männikkö Jaana

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Valtuuston jäsen
Hallituksen varajäsen     

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa      

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä, kuntayhtymäjohtaja                      

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa      

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa      

Päivämäärä ja allekirjoitus

22.9.2019
Jaana Männikkö