Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Martikainen Tarmo - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Martikainen Tarmo

Virkatehtävä sairaanhoitopiirissä
Sairaanhoitopiirin johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Invenire Oy, hallituksen jäsen, luopuu tehtävästä syksyn 2019 aikana
Astanga Jooga Tampere Oy, hallituksen pj, omistaja 61%, myynnissä
/ lopetus 2019/2020

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

SPR Veripalvelun johtokunta

Merkittävä varallisuus

Osakeomistuksia kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssinoteeratuissa osakeyhtiöissä

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ole

Päivämäärä ja allekirjoitus

14.10.2019

Tarmo Martikainen