Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Mikkola Esa - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Mikkola Esa

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Vilppulan Palvelukotiyhdistys r.y., hallituksen vpj

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Mänttä-Vilppulan kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Mänttä-Vilppulan kaupunki, kulttuuri-ja hyvinvointilautakunnan jäsen
Mänttä-Vilppulan kaupunki, peruspalvelulautakunnan varajäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

23.9.2019
Esa Mikkola