Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Moilanen Eeva - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Moilanen Eeva

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen jäsen
Erva-tiedetoimikunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen yliopisto, professori, päätoimi
Vähäisessä määrin asiantuntijatehtäviä eri yrityksissä

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen yliopisto, hallituksen jäsen
Tampereen yliopisto ,tiedeneuvoston jäsen
Professoriliitto, hallituksen jäsen
Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosasto, johtokunnan jäsen,
Farmakologian maailmanjärjestö (IUPHAR), johtokunnan jäsen
Nivelrikkotutkijoiden maailmanjärjestö (OARSI), johtokunnan jäsen, Suomen Kulttuurirahasto, Pirkanmaan rahasto, hoitokunnan jäsen
Orionin tutkimussäätiö, johtokunnan jäsen
Lääketutkimussäätiö, johtokunnan jäsen

Merkittävä varallisuus

Pörssiyhtiöiden, ml. Orion Oyj:n, osakkeita

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 12.10.2017
Eeva Moilanen