Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Nurminen Raija - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Nurminen Raija

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä

Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Nokian kaupunki, kaupunginvaltuutettu
Nokian kaupunki, kaupunginhallituksen varajäsen

Merkittävä varallisuus

Omistusasunto

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampere 18.9.2019
Raija Nurminen