Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Paananen Jarmo - sidonnaisuusilmoitus

Viranhaltijan tiedot

Suku- ja etunimi
Paananen Jarmo

Virkatehtävä sairaanhoitopiirissä
tarkastusjohtaja, tarkastuslautakunnan esittelijä

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen Työväen Teatteri Oy, hallituksen jäsen
TTT-Teatteripalvelut Oy, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Tampereen ensi- ja turvakoti r.y,  hallituksen varapuheenjohtaja
Tampereen Kotilinnasäätiö sr, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Osakeomistuksia kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssinoteeratuissa osakeyhtiöissä, kansainvälisiä osakerahastosijoituksia sekä puolet asunto-osakehuoneistosta, joka on vuokrattuna.

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

Tampereella 8.10.2019
Jarmo Paananen