Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Parkkila Seppo - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Parkkila Seppo

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

FinnMedi Oy, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Anatomici Fenniae Ry, hallituksen puheenjohtaja
Tampereen yliopiston tukisäätiö, hallituksen jäsen
Suomen Lääketieteen Säätiö, neuvottelukunnan jäsen
UKK-instituutti, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen yliopisto, professori

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019
Seppo Parkkila