Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Peasley Ashton  - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Peasley Ashton

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei Ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Sastamalan kaupunki, kaupunginhallituksen jäsen
Sastamalan kaupunki kaupunginvaltuuston jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei Ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei Ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

1.10.2019
Ashton Peasley