Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ponkiniemi Vilho - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Ponkiniemi Vilho

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Hämeenkyrön kunta, kunnanvaltuuston jäsen
Hämeenkyrön kunta, kunnanhallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

1.10.2019
Vilho Ponkiniemi