Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rinneaho Arja - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Rinneaho Arja

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Valtuuston 2.varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei Ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Ei Ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei Ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Pirkkalan kunnanvaltuuston jäsen
Pirkkalan kunnanhallituksen jäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

3.10.2019
Arja Rinneaho