Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sirniö Ilpo - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Sirniö Ilpo

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä

Hallituksen vpj.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr, hallituksen varapuheenjohtaja.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Palkansaajasäätiön hallintoneuvoston pj

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen varajäsen
Tampereen kaupunki, kh:n konsernijaoston jäsen
Tampereen kaupunki, ympäristö- ja rakennusjaoston puheenjohtaja
Tampereen kaupunki, yhdyskuntalautakunnan jäsen

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019
Ilpo Sirniö