Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Taina Anneli - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Taina Anneli

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
PSHP, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen Viola Kiinteistö Oy, kiinteistöhallinto, hallituksen jäsen
Violapalvelut Oy, hallituksen jäsen, kotipalvelut ikääntyneille ja vammaiselle

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Viola-kotiyhdistys ry, hallituksen jäsen (kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille)
Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen varajäsen
Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen
 

Päivämäärä ja allekirjoitus

8.10.2019
Anneli Taina