Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Torkkola Sinikka - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Torkkola Sinikka

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
PSHP:n hallituksen jäsen
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö s.r. hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen
Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen varajäsen
Tampereen kaupunki, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen
Kesäkoti Oy, hallituksen jäsen
Järjestöyhdistys, varapuheenjohtaja
Osuuskunta Tradeka , valtuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Päivämäärä ja allekirjoitus

18.9.2019
Sinikka Torkkola