Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viitasalo Pasi - sidonnaisuusilmoitus

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi
Viitasalo Pasi

Luottamustehtävät sairaanhoitopiirissä
Hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä

Talosuunnittelu P. Viitasalo (omistaja/yrittäjä 50 %)

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Parkanon Kokoomus ry. (pj.)

Merkittävä varallisuus

Lomakiinteistö 581-403-5-229
Metsäomistus 581-403-5-230

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä  luottamustoimen hoitamiseen

Parkanon kaupunki (valtuutettu, kaupunginvaltuuston 3. varapj.)
Parkanon seurakunnan kirkkovaltuusto (varajäsen)

Päivämäärä ja allekirjoitus

Parkano 18.9.2019
Pasi Viitasalo