Julkaistu 14.12.2015

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan vapaaehtoisesti

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 14.12.2015, että sairaanhoitopiiri ottaa vapaaehtoisesti käyttöön uuden kuntalain mukaisen sidonnaisuuksien ilmoittamismenettelyn. Sidonnaisuusilmoitusten teko on toistaiseksi vapaaehtoista, sillä sidonnaisuusilmoituksia säätelevän kuntalain 84 § tulee virallisesti voimaan vasta 1.6.2017.

Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle ilmoitetut sidonnaisuudet julkaistaan valtuuston kokouksen jälkeen myös internetissä tays.fi-sivustolla (Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko > Sidonnaisuudet).

Sairaanhoitopiirissä ilmoitusvelvollisuus koskee luottamushenkilöistä valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston sekä hallituksen sen varajäsenten sidonnaisuuksia. Viranhaltijoista sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ovat velvoitettuja sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja, jotka toimivat hallituksen tai lautakunnan esittelijöinä.

Lain mukaan sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään ja sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei ilmoituksissa ole salassa pidettävää tietoa.