Taidekokoelmien kartuttaminen

Sairaanhoitopiirin taidekokoelman kartuttaminen on yksi Raimo Anttilan taidetoimikunnan keskeisistä tehtävistä. Kokoelmia kartutetaan taidetoimikunnan hankinnoilla, rakennusinvestointeihin sisällytetyillä teoksilla sekä saaduilla lahjoituksilla.

Kokoelmiin kuuluvia taideteoksia sijoitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimiin tiloihin. Teoksilla halutaan tuottaa elämyksiä tilojen käyttäjille ja luoda viihtyisyyttä hoito- ja työympäristöihin. Tavoitteena on kokoelmien korkea taiteellinen taso.

Kokoelmaan hankitut ja lahjoituksiksi hyväksytyt teokset dokumentoidaan, inventoidaan ja luetteloidaan taidekokokoelmien hallintaan tarkoitettuun Muusa-tietokantaan.

Taidelahjoitukset

Taidetoimikunta vastaanottaa lahjoituksia tietyin kriteerein, joiden laadinnassa on huomioitu taidekokoelmien tehtävä ja tarkoitus. Ennen lahjoituksen vastaanottamista taidetoimikunta arvioi lahjoitettavan teoksen soveltuvuuden sairaanhoitopiirin kokoelmiin.

  • Kokoelmaa kartutetaan vain ammattitaiteilijoiden tai muuten alalla ansioituneiden taiteilijoiden teoksilla.
  • Taidetoimikunta arvioi teoksen taiteellisen tason ja sisällöllisen sopivuuden sairaanhoitopiirin tiloihin.
  • Teoksen kunto arvioidaan. Pääsääntöisesti huonokuntoisia ja konservointia vaativia teoksia ei oteta vastaan.
  • Teoksen materiaali tai tekninen toteutus voi estää teoksen vastaanottamisen. Sairaalatiloissa teosten toivotaan olevan mahdollisimman huoltovapaita.
  • Toivottavaa on, että lahjoituksen liitteenä on kirjalliset tiedot taiteilijasta ja mielellään myös selvitys teoksen vaiheista.
  • Lahjoitettavan teoksen omistusoikeus pitää olla tiedossa.
  • Lahjoitus ei saa vaarantaa sairaanhoitopiirin riippumattomuutta.
  • Pääsääntöisesti kokoelmaan ei voida vastaanottaa teoksia, joita ei pystyä vaaditulla tasolla luetteloimaan, säilyttämään, varastoimaan tai asettamaan näytteille.
  • Kokoelmaan ei voida vastaanottaa lahjoitusteoksia, joissa on velvoite pysyvään esilläpitoon.

Vastaanotetusta teoksesta laaditaan taideteoksen lahjoitussopimus.

Sairaanhoitopiiri ei vastaanota taidetalletuksia. Sairaanhoitopiirillä ei ole mahdollisuutta säilyttää eikä vakuuttaa ulkopuolisten omistuksessa olevia teoksia.

Teoksia, joita ei hyväksytä sairaanhoitopiirin taidekokoelmiin, ei vastaanoteta sairaanhoitopiiriin.

Myyntiehdotukset ja näyttelypyynnöt

Taidetoimikunta tekee teoshankintoja pääsääntöisesti näyttelyistä. Taiteilijoiden yksittäisiä esittelyitä tai teosmyyntiehdotuksia ei oteta taidetoimikunnan kokouksiin käsiteltäviksi.

Mikäli taiteilija tai taitelijat haluavat esitellä teoksiaan taidetoimikunnalle, he voivat organisoida teoskatselmuksen, jossa taidetoimikunta voi vierailla ja tutustua teoksiin.

Yhteyshenkilö

Sairaanhoitopiirin johtajan sihteeri Sari Haapalahti