Tarkastuslautakunta 2021-2022

Hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämistä varten valtuusto valitsee toimikaudekseen seitsemänjäsenisen tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle kaikki tilintarkastukseen liittyvät asiat.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminta- ja taloustavoitteet toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja huolehtii kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, pitää sidonnaisuuksista rekisteriä ja julkaisee sidonnaisuusilmoitukset yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunnalle asiat esittelee tarkastusjohtaja.

Kokousaikataulu 2022 syksy

 • Kokous 7.6.2022
  • Esityslistan julkaisu 2.6.2022      Pöytäkirjan julkaisu 14.6.2022
 • Kokous 23.8.2022
  • Esityslistan julkaisu 18.8.2022    Pöytäkirjan julkaisu 30.8.2022
 • Kokous 20.9.2022
  • Esityslistan julkaisu 15.9.2022    Pöytäkirjan julkaisu 27.9.2022
 • Kokous 18.10.2022
  • Esityslistan julkaisu 13.10.2022  Pöytäkirjan julkaisu 25.10.2022
 • Kokous 15.11.2022
  • Esityslistan julkaisu 10.11.2022  Pöytäkirjan julkaisu 22.11.2022
 • Kokous 13.12.2022
  • Esityslistan julkaisu 8.12.2022    Pöytäkirjan julkaisu 20.12.2022
 • Kokous 28.3.2023
  • Esityslistan julkaisu 13.3.2023    Pöytäkirjan julkaisu 4.4.2023
 • Kokous 11.4.2023
  • Esityslistan julkaisu 6.4.2023      Pöytäkirjan julkaisu 18.4.2023
 • Kokous 25.4.2023
  • Esityslistan julkaisu 20.4.2023    Pöytäkirjan julkaisu 2.5.2023

Jäsenet

Puheenjohtaja Pekka Anttila, Tampere, sdp
- varajäsen Markku Simula, Ruovesi, sdp

Varapuheenjohtaja Ari Rautakorpi, Orivesi, kok
- varajäsen Johanna Ahvenmaa, Nokia, kok.

Pirjo Mikkonen, Mänttä-Vilppula, sdp.
- varajäsen Jyrki Uotila, Parkano,sdp

Terttu Hiukkamäki, Urjala, kok.
- varajäsen Ville Klasila, Pälkäne, kok.

Tapani Leppänen, Tampere, ps
- varajäsen Ulla Louhivuori, Tampere, ps

Susanna Suoniemi, Vesilahti, vihr.
- varajäsen Saila Joutsio, Tampere, vihr.

Raija Moilanen, Tampere, kesk.
- varajäsen Pilvi Kärkelä, Kihniö, kesk.