Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

(HALL25.9.2017/164§)

Sairaanhoitopiirit
dosentti, johtajaylilääkäri Juhani Sand, PSHP, puheenjohtaja, esittelijä
LT, johtajaylilääkäri Kirsi Juvila, EPSHP, varapuheenjohtaja
osastonylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP

Tutkimusryhmät
professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TAU/MET
professori, ylilääkäri Mika Kähönen, TAU/MET
professori, ylilääkäri Teuvo Tammela,  TAU/MET, PSHP

Tieteellinen asiantuntemus/monialaisuus
dekaani, professori Tapio Visakorpi, TAU/MET
apulaisprofessori, apulaisylilääkäri Hannele Laivuori, TAU/MET, PSHP
professori Eija Paavilainen, TAU/SOC
professori Anssi Auvinen, TAU/SOC
professori, ylilääkäri Sari-Leena Himanen, PSHP, TAU/MET
professori, ylilääkäri Kaija Puura, TAU/MET, PSHP

Pysyvä asiantuntija

tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, PSHP

Tutkimustoimikunnan sihteeri

toimikuntasihteeri Aila Kätkä, TtM, PSHP
p. 050 520 1855, etunimi.sukunimi@pshp.fi

varahenkilö
tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä , sosionomi, PSHP
p. 03 311 66105, etunimi.sukunimi@pshp.fi