Ilmoitus 6.2.2018

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen tiedoksianto

Viranhaltijapäätökset, jotka koskevat

  • vakituiseen virkaan ottamista
  • ns. pienhankintoja (hankintalain mukaiset kynnysarvot alittavat hankinnat) ja
  • toimivallan siirtämistä

annetaan tiedoksi kuntayhtymän jäsenkunnille ja niiden jäsenille 1.2.2018 alkaen yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Muut viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä päätöksentekoa seuraavan viikon torstaina kuntayhtymän kirjaamossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vuokko Ylinen
hallintojohtaja