Julkaistu 4.10.2022

Ketkä saavat tänä syksynä varianttirokotteen?

THL suosittelee syystalvella uutta koronan varianttitehostusrokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosterokotteen voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. 

Varianttirokote voi olla joko BA1- tai BA4-5-kohdennettu rokote, jota voidaan antaa, kun henkilö on jo aiemmin saanut perussarjan (1. ja 2. rokote). THL ei aseta eri varianttivalmisteita paremmuusjärjestykseen. Ne kaikki laajentavat rokotussuojan immunologista pohjaa ja ehkäisevät tehokkaasti vakavaa koronatautia. 

Perussarjan rokotukset (1. ja 2. rokote) annetaan vanhoilla, ei-varianttirokotteella. Kaikki muut rokotukset toteutetaan tästä lähtien uusilla varianttirokotteilla.

Koronavarianttirokotteiden osalta THL:n suositus on, että tämän syksyn aikana rokotettava voi saada vain yhden varianttirokotteen. THL ei siis suosita uutta varianttirokotusta annettavaksi, jos henkilö on saanut tämän syksyn aikana jo yhden varianttirokotteen. Kahdelle varianttirokotteelle ei THL:n mukaan ole suojan kannalta tarvetta. Kun henkilö on saanut syystalven tehosteannoksen, ei hänelle toistaiseksi suositella enempää annoksia.

THL ei toistaiseksi suosittele terveille sote-ammattilaisille varianttitehosteannoksia. Rokotettujen työikäisten riski parhaillaan kiertävien omikronvarianttien aiheuttamalle vakavalle koronataudille on erittäin pieni. 

THL on suunnitellut syksyn varianttirokotuskierroksen toteutettavaksi vuoden vaihteeseen mennessä.

Ryhmä

Rokote

Sairastetun taudin vaikutus rokotukseen

65 vuotta täyttänyt

Saavat syksyllä yhden varianttirokotteen, kun edellisestä rokotuksesta tai sairastetusta taudista on kulunut 3 kuukautta. Perussarjan tulee olla annettuna ennen varianttirokotusta (1. ja 2. rokotus ei-varianttirokotteella).

Näiden ryhmien osalta ei enää lasketa, kuinka monta rokotetta he ovat aiemmin saaneet tai montako koronainfektiota he ovat aiemmin sairastaneet.

Esimerkki: Varianttitehoste annetaan, vaikka henkilö olisi saanut kaksi tai jo viisi rokotusta vanhaa rokotetta tai sairastanut koronan. Tämän jälkeen rokotussarjan katsotaan toistaiseksi täydeksi riippumatta annettujen rokotusten määrästä.

Ei lasketa

Riskiryhmään kuuluva 18 vuotta täyttänyt

Voimakkaasti immuunipuutteinen 12 vuotta täyttänyt

Henkilö ei kuulu yllä mainittuihin ryhmiin, mutta hän on saanut vähemmän rokotteita kuin hänelle THL:n ohjeistuksen mukaan kuuluisi.

Henkilö saa yhden varianttirokotteen riippumatta siitä, kuinka monta rokotusta hän on perussarjan lisäksi (1. ja 2. rokote) saanut. Tämän jälkeen rokotussarjan katsotaan toistaiseksi täydeksi.

Ks. annosväli linkistä.

Sairastettu tauti vaikuttaa rokotustarpeeseen, ks. annosvälit THL:n sivuilta, ne eroavat eri ryhmissä!

Henkilö on THL:n ohjeiden mukaan oikeutettu kolmeen, neljään tai viiteen rokotukseen, mutta hän on saanut vain perussarjan (1. ja 2. rokotuksen).

Henkilö saa yhden varianttirokotteen. Tämän jälkeen rokotussarjan katsotaan toistaiseksi täydeksi.

Ks. annosväli linkistä.

Henkilö on oikeutettu kolmeen, neljään tai viiteen rokotukseen, mutta hän ei ole saanut yhtään rokotusta

Henkilölle aloitetaan perussarja 1. ja 2. vanhalla rokotemallilla. Tämän jälkeen ks. THL:n ajankohtainen ohjeistus!

Ks. annosväli linkistä.

Katso muiden kuin syksyn varianttitehosteiden kohderyhmien annosvälien suositukset THL:n verkkosivuilta.