Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Päivitetty 2.11.2022

Paxlovid®-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain COVID-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski.

Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus.

Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa. Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta. Hoito voidaan aloittaa positiivisen kotitestin perusteella ja varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian.

Lääkehoidon kohderyhmät:

Huom!  Kun arvioit rokotusten ja sairastetun taudin vaikutusta päätökseen, huomioi seuraavat:

a) Jo aiemmin sairastetun COVID-19-infektion katsotaan vastaavaan yhtä rokoteannosta;

b) Vain yhden rokoteannoksen saanut rinnastetaan rokottamattomaan henkilöön.

 1. Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille riippumatta saaduista rokotuksista
 • elinsiirrot
  • sydän- ja keuhkoelinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden.
  • vatsan alueen elinsiirrot: elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden vain silloin, jos muita lääkehoidon vaihtoehtoja ei ole olemassa
 • allogeeninen kantasolusiirto seuraavin edellytyksin:
  • potilaalla ei ole siklosporiini-, takrolimuusi- tai everolimuusilääkitystä ja
  • siirrosta on alle 12 kuukautta tai
  • siirrosta on yli 12 kuukautta ja immunosuppressiivinen lääkitys jatkuu
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito, autologinen intensiivihoito alle 6 kk)
 • vaikeat synnynnäiset tai niihin verrattavat puolustusjärjestelmän häiriöt (esim. pitkälle edennyt HIV-infektio)
 • rituksimabihoito (tai muu CD20-vasta-aine kuten ofatumumabi, obinututsumabi) alle 6 kk:n sisällä tai tiedossa on matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabi- tai muun CD20-vasta-ainehoidon hoidon jälkeen

 1. Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on rokottamaton tai yli 60-vuotias
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet)
 • Downin oireyhtymä

 1. Altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on yli 40-v. ja rokottamaton
 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes
 • lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus BMI>40 (rokottamattomalla voidaan harkita myös alle 40-v. potilaalle)

 1. Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80 v. potilaalle, mikäli hän on saanut alle 4 rokoteannosta. Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.

Vasta-aiheet

Paxlovid on kontraindisoitu raskauden aikana. Se on kontraindisoitu lisäksi potilaalle, jolla on vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh Class C).

Paxlovid®-hoidon sopivuuden arvio

Valmisteen vasta-aiheet sekä laajat ja moninaiset yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri on erittäin voimakas CYP3A4-metaboliatien inhibiittori ja nostaa merkittävästi samaa metaboliareittiä käyttävien lääkkeiden pitoisuuksia. Kaikki käytössä olevat lääkkeet tulee olla tiedossa Paxlovid®-hoitoa arvioitaessa, jotta yhteisvaikutukset voidaan arvioida. Lääkeaineinteraktioita voi olla esim. hyljinnänestolääkkeiden, epilepsialääkkeiden, psykoosilääkkeiden, monien sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden, kipu-, hormoni- tai syöpälääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä, kuten makuhäiriöt, ripuli, oksentelu, päänsärky.

Miten saat lääkkeen?

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin Omaolon tai oman asuin-/oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen laboratoriosta, ota yhteyttä puhelimitse oman kunnan terveyspalveluihin tai erikoisairaanhoidossa hoitavaan yksikköösi. Viikonloppuna tai pyhänä ota yhteyttä hoitavalle osastolle tai asuin-/oleskelukunnan päivystykseen.

Jos lääkitykselle ei ole vasta-aiheita, lääkehoito aloitetaan mahdollisimman pian. Lääkitys voidaan luovuttaa erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Lääkkeen voi noutaa oireeton lähiomainen tai luotettu henkilö.

Paxlovid® on potilaalle maksuton. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista.