Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Päivitetty 1.8.2022

Paxlovid® on ensimmäinen Suomessa käyttöön saatu suun kautta otettava koronaviruslääke. Hoidon aihe on vakavan koronavirustaudin ehkäisy riskiryhmillä. Sairaanhoitopiireihin on jaettu rajallinen määrä Paxlovid® (nirmatrelviiri-ritonaviiri) -lääkettä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen lääkkeen käytöstä. Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus. Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alettua – viimeistään 5 vuorokauden kuluessa.  Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä testillä (PCR- tai antigeenitesti). Lääkettä voidaan käyttää sekä avohoidossa että osastopotilailla ja se voidaan luovuttaa perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta.

Lääkehoidon kohderyhmät:

 1. Kohderyhmä

Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt sairauden, hoidon tai tilan vuoksi rokotustaustasta riippumatta. Rokotevasteet ovat todennäköisesti puutteelliset

 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, jossa sairaus tai hoito heikentää voimakkaasti immuunipuolustusta. Esimerkiksi hormonaalinen rintasyövän liitännäishoito tai immuno-onkologinen hoito ilman sytostaatteja ei heikennä voimakkaasti immuunipuolustusta. 
 • muut vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt sairauden tai hoidon vuoksi
  • synnynnäinen immuunipuutos,
  • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  • hoito immuunipuolustusta lamaavalla biologisilla lääkkeillä (erityisesti vuoden sisällä annettu CD20-vasta-ainehoito:rituksimabi, ofatumumabi, obinututsumabi) tai JAK-estäjä
  • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila
 • Elinsiirtopotilaille Paxlovid®-lääkettä ei yleensä voida käyttää hyljinnänestolääkityksen ja Paxlovidin aiheuttamien yhteisvaikutusten vuoksi. Hoitava yksikkö arvioi hoitovaihtoehdot.

 1. Muut kohderyhmät

  1. Rokottamattomat tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla merkittävä riski saada vaikea koronavirusinfektio. Aiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokote-annosta.
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä
 • 40 vuotta täyttänyt henkilö, jolla vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus THL ryhmä 2 mukaan THL -vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

 1. alle 4 rokoteannosta saaneet yli 80 vuotiaat omatoimisesti kotona asuvatAiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokote-annosta.

Vasta-aiheet

Paxlovid on kontraindisoitu raskauden aikana. Se on kontraindisoitu lisäksi potilaalle, jolla on vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh Class C).

Paxlovid®-hoidon sopivuuden arvio

Valmisteen vasta-aiheet sekä laajat ja moninaiset yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri on erittäin voimakas CYP3A4-metaboliatien inhibiittori ja nostaa merkittävästi samaa metaboliareittiä käyttävien lääkkeiden pitoisuuksia. Kaikki käytössä olevat lääkkeet tulee olla tiedossa Paxlovid®-hoitoa arvioitaessa, jotta yhteisvaikutukset voidaan arvioida. Lääkeaineinteraktioita on esim. hyljinnänestolääkkeiden, epilepsialääkkeiden, psykoosilääkkeiden, monien sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden, kipu-, hormoni- tai syöpälääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä, kuten makuhäiriöt, ripuli, oksentelu, päänsärky.

Miten saat lääkkeen?

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin Omaolon tai oman asuin-/oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen laboratoriosta, ota yhteyttä puhelimitse oman kunnan terveyspalveluihin tai erikoisairaanhoidossa hoitavaan yksikköösi. Viikonloppuna tai pyhänä ota yhteyttä hoitavalle osastolle tai asuin-/oleskelukunnan päivystykseen.

Jos lääkitykselle ei ole vasta-aiheita, lääkehoito aloitetaan mahdollisimman pian. Lääkitys voidaan luovuttaa erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Lääkkeen voi noutaa oireeton lähiomainen tai luotettu henkilö.

Paxlovid® on potilaalle maksuton. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista.