Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Pirkanmaalla toimii alueellinen pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Viikoittain tiistaisin kokoontuvassa ryhmässä seurataan epidemiatilannetta sekä epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta.

Epidemiatilanne 6.4.2021

Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaisesti leviämisvaiheessa.

Katso lisätietoa koronavirusepidemian vaiheiden määrittelystä STM:n sivuilta.

Yleisiä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi >>

Alueelliset suositukset ja rajoitukset

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa (THL:n suosituksen mukaisesti):

 • Julkisessa liikenteessa ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa
 • Yliopistossa ja korkeakouluissa
 • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
 • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi
  • Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
  • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
  • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
  • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
  • Museot, kirjastot, galleriat
  • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
  • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
  • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
  • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
  • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit, festarit ym.

ELY-keskuksen hankkimassa seudullisessa joukkoliikenteessä ja Tampereen kaupungin joukkoliikenteessä on käytettävä matkustettaessa maskia.

Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Katso ohje kokonaisuudessaan: Suositus kansalaisille kasvomaskien käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Etätyösuositus

Pirkanmaalla noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Terveydenhuollon yksiköissä vierailuja sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on rajoitettu ja vierailuista tulee keskustella etukäteen henkilökunnan kanssa. Lasten ja nuorten osastoilla, saattohoidossa ja kriittisesti sairaiden luona vierailu järjestetään läheisille. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Sosiaalihuollon yksiköissä, mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa, pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.

Maskin käyttöä suositellaan. Katso Taysin ohje.

Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Avin rajoitukset ja suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin

Yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella aluehallintoviraston päätöksen (9.3.2021) nojalla. Avi vastaa yleisötilaisuuksien rajoituksista. Avin uusin päätös on voimassa 30.4.2021 asti.

Enintään kuuden hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi sekä tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan.

Aluehallintovirasto velvoittaa myös tartuntatautilain pykälän 58d mukaisella päätöksellä Pirkanmaan alueella toimijat varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:   

 •     yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt  
 •     yksityiset elinkeinonharjoittajat  
 •     kunnat ja kuntayhtymät  
 •     uskonnolliset yhdyskunnat  
 •     julkisoikeudelliset laitokset.  

Suositukset yksityistilaisuuksiin 18.4.2021 asti

Pirkanmaalla suositellaan, että harkitaan yksityistilaisuuksien (kuten häiden, syntymäpäivien, hautajaisten, valmistujaisten tai illanistujaisten) järjestäminen tarkoin. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, ovatko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.

Yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Ryhmäharrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita 18.4.2021 asti

 • Aikuisten ryhmäliikunta on suositeltu pidettäväksi tauolla toistaiseksi. Muu aikuisten ryhmäharrastustoiminta on suljettu sisätiloissa ajalla 18.4.2021 asti ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.
 • Lääkinnällinen ja vastaava kuntouttava toiminta sekä OKM:n määritelmän mukainen ammattilais- ja maajoukkueurheilu (ml. Olympiakomitean tukiurheilijat) on mahdollista toteuttaa sulusta huolimatta.
 • Kaikki lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (enemmän kuin yksi henkilö) sisätiloissa on tauolla 18.4.2021 asti. Myös koulujen sisätiloissa toimiva kerhotoiminta (ml. "Suomen mallin" mukainen toiminta) on tauolla tai toimii sulkuaikana ulkotiloissa turvaohjeita noudattaen.
 • Kaikessa ulkoliikunnassa noudatetaan OKM/THL turvaohjeistusta. Huoltajat eivät kokoonnu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa ulkona yli kuuden henkilön ryhmiin ja noudattavat kaikissa tilanteissa turvavälejä.
 • Vapaan sivistyksen opetustoiminnan kansalais- ja työväenopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta ovat suljettuina, ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten ryhmätunnit (enemmän kuin yksi oppilas) on tauolla 18.4. asti.
  • Huom! Yksilöopetus voi edelleen jatkua. Esimerkiksi musiikkiopiston tunteja, joissa paikalla on opettaja ja oppilas, voidaan järjestää myös lähiopetuksena.
 • Nuorisotilat ovat kiinni 18.4. asti, poikkeuksena lääkinnällinen tai vastaava kuntoutus, joka on mahdollista.

Lisäksi Pirkanmaalla suositellaan pidettäväksi suljettuna 18.4.2021 asti

 • Kylpylät ja yleiset saunat
 • Kirjastot (pois lukien esteettömän lähipalvelun välttämättömät toimet, mahdollista nopea materiaalin nouto ja palautus)
 • Museot
 • Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat
 • Huvipuistot ja sisäleikkipuistot

Muut suositukset

Vertaistukiryhmät voivat toimia kuuden henkilön ryhmissä. Sylivauvoja, jotka eivät vielä etene itsekseen eteenpäin, ei lasketa mukaan lukumäärään.

Ravintoloiden toiminnan poikkeukset 30.6.2021 asti

Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Rajoitukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Avin päätökset ja taustatietoa epidemian vaiheista

Tietoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ajankohtaisista asioista ja päätöksistä:

Lue lisää epidemian vaiheiden kriteereistä:

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset löytyvät kunkin kunnan sivuilta. Linkit vievät suoraan kuntien koronainfosivulle, mikäli kunnalla on olemassa sellainen. Muussa tapauksessa linkki vie kunnan verkkosivujen etusivulle.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän jäsenet >>