Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Pirkanmaalla toimii alueellinen pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Pandemiaohjausryhmässä seurataan epidemiatilannetta sekä epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta.

Epidemiatilanne 30.11.2021

Pirkanmaa on STM:n luokituksen mukaisesti koronan leviämisalue.

Katso lisätietoa koronavirusepidemian vaiheiden määrittelystä STM:n sivuilta.

Yleisiä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi >>

Alueelliset suositukset ja rajoitukset

Maskisuositus

Yleiset tilat ja liikennevälineet

 • 12 vuotta täyttäneille henkilöille kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa:
 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille
 • Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

Ulkotilat

 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.

Koulut (peruskoulu ja toinen aste)

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille maskien käyttöä koulujen sisätiloissa.

Varhaiskasvatus

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella työikäisten ikäryhmissä 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu vasta yli 50-vuotiailla. Varhaiskasvatuksessa tapahtuneissa lasten tartunnoissa tartunnan lähde on useimmiten ollut aikuinen. Sairaanhoitopiiri suosittelee työntekijöille maskien käyttöä päiväkotien sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.

Työpaikat

 • Maskia suositellaan työpaikoilla lähityössä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa.
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla.

Pandemiaohjausryhmä antoi vahvan maskisuosituksen kaikkiin julkisiin sisätiloihin 9.11.2021.

Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Suositukset opetukseen

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.

Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote syksyn järjestelyistä (5.8.2021)

Etätyösuositus

Pirkanmaalla suositellaan etätyötä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on pääosin sallittu, kun noudatetaan turvallisen vierailun ohjeita. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Myös sosiaalihuollon yksiköissä, mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa, sekä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vieraileminen on sallittua ohjeita noudattaen. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Rajoitukset asiakas- ja toimitiloihin

Pirkanmaalla noudatetaan tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan. Tämän pykälän velvoitteet ovat voimassa vuoden loppuun ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset

Ravintolarajoitukset

Pirkanmaalla on voimassa leviämisalueen ravintolarajoitukset 17.11.2021 alkaen.

Rajoituksista on tarkempaa tietoa valtioneuvoston sivuilla.

Suositukset yleisötilaisuuksiin

Lokakuun alusta THL:n riskiluokituksen mukaisissa matalan riskin yleisötapahtumissa, kuten teatterissa ja konserteissa, joissa on omat paikat, voidaan ottaa korkein sallittu asiakasmäärä. Esimerkiksi naulakoilla ja ravintolapalveluissa tulee kuitenkin välttää ruuhkien syntymistä.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee, että rokottamattomat henkilöt eivät toistaiseksi osallistuisi korkean riskin tapahtumiin. Korkean riskin tapahtumia ovat sisätiloissa järjestettävät

- isot yleisötapahtumat ilman yksilöityä istumapaikkaa
- anniskeluravintolat
- kontaktilajit (ei lapset ja nuoret)
- yhteislaulutilaisuudet

Aluehallintoviraston päätöksellä yli 100 henkilön korkean riskin tilaisuuksia, joissa ei ole osoitettu omaa istumapaikkaa, ei voida Pirkanmaalla järjestää 24.11.-19.12.2021. Rajoitus koskee myös yhteislaulutilaisuuksia. Koronapassin avulla voi kuitenkin vapautua tästä rajoituksesta. Rajoitus ei koske yleisiä kokouksia.

Yleisötilaisuuksia koskeva rajoitus koskee koko tilaisuutta. Rajoituksen piirissä ovat siis myös tilaisuudet, joissa vain osa katsomosta on vailla omaa istumapaikkaa.

Rajoituksista voi kysyä tarkempia tietoja aluehallintoviraston asiakaspalvelusta. Katso myös Avilta usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Suositukset yksityistilaisuuksiin 

Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Ohjeet ryhmäharrastustoimintaan

Lapset ja nuoret

 • Harrastustoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.
 • Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua.
 • Harrastustilassa tulee olla mahdollisuus riittävien turvavälien säilyttämiseen.

Aikuiset

 • Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.
 • Sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia.

Yleistä

Harrastustilassa tulee olla mahdollisuus riittävien turvavälien säilyttämiseen. Esimerkiksi ryhmäharrastustunnilla sisätilassa voi olla korkeintaan sen verran osallistujia, että kaikki mahtuvat pitämään riittävän turvavälin. Jos harrastaessa kuitenkin aiheutuu lähikontakteja, tilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta estää sitä.

Toiminnan tulee olla terveysturvallista tartuntatautilain 58c -kohdan mukaisesti, katso Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset.

Avin päätökset ja taustatietoa epidemian vaiheista

Tietoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ajankohtaisista asioista ja päätöksistä:

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset löytyvät kunkin kunnan sivuilta. Linkit vievät suoraan kuntien koronainfosivulle, mikäli kunnalla on olemassa sellainen. Muussa tapauksessa linkki vie kunnan verkkosivujen etusivulle.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän jäsenet >>