Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Pirkanmaalla toimii alueellinen pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Pandemiaohjausryhmässä seurataan epidemiatilannetta sekä epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Ohjausryhmän kokoontumisia on harvennettu kesän ajaksi.

Epidemiatilanne 20.7.2021

Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaisesti kiihtymisvaiheessa.

Katso lisätietoa koronavirusepidemian vaiheiden määrittelystä STM:n sivuilta.

Yleisiä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi >>

Alueelliset suositukset ja rajoitukset

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa:

  • Julkisessa liikenteessa ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
  • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
  • Kaikissa julkisissa sisätiloissa

ELY-keskuksen hankkimassa seudullisessa joukkoliikenteessä ja Tampereen kaupungin joukkoliikenteessä maskinkäyttöä suositellaan vahvasti.

Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Suositukset opetukseen

Kaikki opetus suositellaan toteutettavaksi lähiopetuksena turvaohjeita noudattaen. Päivitetyn hybridistrategian pohjalta korkeakoulut voivat siirtyä lähiopetukseen.

Etätyösuositus

Pirkanmaalla etätyösuositus on voimassa elokuun loppuun asti.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Kansallinen etätyösuositus on katsottavissa STM:n sivuilta.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on pääosin sallittu, kun noudatetaan turvallisen vierailun ohjeita. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Myös sosiaalihuollon yksiköissä, mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa, sekä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vieraileminen on sallittua ohjeita noudattaen. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Avin rajoitukset ja suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei ole enää koronasta johtuvia kokoontumisrajoituksia.

Alueella noudatetaan tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan.

Suositukset yksityistilaisuuksiin 

Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Yksityistilaisuuksiin ei enää suositella osallistujarajoitusta mutta tilaisuudet on järjestettävä turvaohjeita noudattaen.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Ryhmäharrastustoiminnassa noudatettavia suosituksia ja ohjeita

Aikuiset, nuoret ja lapset voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Yleisissä tiloissa on maskisuositus ja toiminnan tulee olla terveysturvallista sekä tartuntatautilain 58c -kohdan mukaista, katso kohta Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset.

Ravintoloiden toiminnan poikkeukset

Ravitsemisliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä tarkastellaan viikoittain.

24.7.2021 alkaen ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen alueilla, eli myös Pirkanmaalla. Anniskelu on sallittua kello 07–24, ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01.

Ajankohtainen tieto ravintolarajoituksista Valtioneuvoston sivuilla: Ravintolarajoitukset maakunnittain

Avin päätökset ja taustatietoa epidemian vaiheista

Tietoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ajankohtaisista asioista ja päätöksistä:

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset löytyvät kunkin kunnan sivuilta. Linkit vievät suoraan kuntien koronainfosivulle, mikäli kunnalla on olemassa sellainen. Muussa tapauksessa linkki vie kunnan verkkosivujen etusivulle.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän jäsenet >>