Julkaistu 20.8.2020

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa, kuten korona-epidemian aikana

Ohjekirje 1769/2020
päivitetty 10.2.2021

Taysissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19 -tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita.

Opetuksessa tulee huomioida Taysin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa. Opiskelijoita koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysin henkilöstöä: Suojainten pukeminen ja riisuminen koronaviruspotilaan hoidossa. Mikäli riittäviä turvavälejä ei ole muuten mahdollista noudattaa, tulee tarvittaessa rajoittaa yksittäisessä tilassa kerrallaan olevien opiskelijoiden määrää.

Lääketieteen opiskelijat 11.2.2021 alkaen

  • Opiskelijoiden kliinisten vuosikurssien poliklinikka- ja vuodeosasto-opetukset ja harjoittelut järjestetään muutoin normaalisti, mutta opiskelijoita ei sijoiteta KEI3 kohorttiosastolle.
  • Opiskelijat eivät toistaiseksi osallistu tiedossa olevien COVID-19 potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon HINF tai INFV osastolla.
  • Amanuenssuurit (työsuhde Pshp:iin) hoidetaan normaalisti.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 11.2.2021 alkaen

  • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan toteuttaa normaalisti, mutta opiskelijoita ei sijoiteta KEI3 kohorttiosastolle eivätkä opiskelijat osallistu toistaiseksi tiedossa olevien COVID-19 potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon HINF tai INFV osastoilla.
  • Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19 pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia.
  • Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. 

Opiskelijoiden rokotuksia koskeva ohjeistus

THL:n ohjeistuksen mukaisesti opiskelijoita ei toistaiseksi rokoteta, jos he eivät ole työsuhteessa Pshp:iin ja toimi tehtävissä, joissa kyseisen yksikön henkilökunta on rokotettu/rokotetaan.

Jos yksikön työntekijät ovat jo saaneet rokotteen, opiskelijan tullessa työsuhteeseen yksikön esimies ohjaa hänet rokotukseen. Esimies ilmoittaa työterveyshuoltoon tulevat rokotettavat.

Pandemia-ajan matkailu

Pandemian vuoksi Suomen rajoitukset ulkomaan matkailuun ovat edelleen rajoitetut. Kehotamme välttämään ulkoministeriön ohjeiden mukaista matkustamista ulkomaille toistaiseksi. Opiskelijan on tehtävästään riippumatta ilmoitettava etukäteen opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaavalle henkilölle kaikista ulkomaanmatkoista, jotta voidaan varautua mahdollisesti tarvittaviin järjestelyihin matkan jälkeen. Ulkomaanmatkalta palaavat joutuvat varautumaan 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, mikäli henkilö palaa alueelta, jossa epidemiatilanne on huonompi kuin Suomessa. Opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaava suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa etukäteen työnantajan varotoimena 14 vuorokauden poissaolon ulkomaan matkan jälkeen

Kaikissa matkasuunnitelmissa on varauduttava siihen, että epidemiatilanne kohdemaassa voi huonontua matkan aikana. Kotimaahan palattaessa voidaan edellyttää karanteeninomaista varotoimea, jota ei ole edellytetty matkalle lähtiessä.

Eri maiden epidemiatilanteesta saa lisätietoa:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Vapaa-ajalla suositellaan ensisijaisesti kotimaan matkailua, mutta välttämään tilanteita, joihin sisältyy yli 10 hengen kokoontuminen. Opiskelijoita kehotetaan kiinnittämään huomiota voimassa oleviin suojaimia koskeviin suosituksiin ja turvallisiin väleihin ja etäisyyksiin julkisia kulkuneuvoja käytettäessä.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluja ei voida toteuttaa.
Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.

Arvioimme tilannetta säännöllisesti ja ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Tampereella 10.2.2021

Eija Tomás, hallintoylilääkäri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
Juhani Sand, johtajaylilääkäri