Julkaistu 30.3.2020

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa, kuten korona-epidemian aikana

1.4.2020 Ohjekirje 1769/2020

Taysissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19 -tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita, esimerkiksi yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, nuhaa, lihaskipuja tai päänsärkyä.

Opiskelijat eivät osallistu korona-/-epäilypotilaiden hoitamiseen. Ulkomailta palaava opiskelija EI saa tulla Taysin tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen.

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla tarkennamme opiskelijoita ja Taysissa järjestettävää opetusta lauantaista 28.3.2020 alkaen seuraavasti (uutena Uusimaa-rajaus)

 • Uudellamaalla asuvien ja alueen ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelijoiden harjoittelujaksot keskeytetään/perutaan keväältä 2020
 • Opiskelijat jotka opiskelevat Uudenmaan em. oppilaitoksissa, voivat jatkaa harjoittelua, mikäli harjoittelun aikana ei tapahdu liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä
 • Uudellamaalla asuvien ja Uudenmaan ulkopuolisissa ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien harjoittelujaksot keskeytetään/perutaan, mikäli harjoittelun aikana tapahtuu liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä.
 • Lääketieteen opiskelijoiden neljännen ja viidennen vuosikurssin harjoittelut turvataan.
 • Muiden osalta potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot toteutetaan. Linjaus perustuu siihen, että edellä mainitun vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen ja ohjekirjeemme (5559/2019) mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä:
  • "Sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 140 op. Linjaus koskee myös bioanalyytikko, röntgenhoitaja sekä fysioterapeutti opiskelijoita. Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähihoitajan/ perushoitajan/ mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla pa-kolliset tutkinnonosat opinnoista suoritettuna, ikä vähintään 18 vuotta sekä koulutusohjel-man mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna."
 • Myös moduuliharjoittelut voidaan toteuttaa em. kriteerein.
 • Sairaanhoitopiiri ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi.
 • Perus-/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään lukuun ottamatta niitä jaksoja, joissa opiskelijalla on edellä vaadittu opintopistemäärä.
 • Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoittelut keskeytetään.
 • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta, ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.
 • Elektiivisissä toiminnoissa (ei-päivystykselliset tai ei-kiireelliset hoidot) tapahtuvat muutokset sulkevat yksiköitä. Jos näissä nimetyt ohjaajat siirtyvät toisiin tehtäviin, keskeytyy opiskelijan harjoittelujakso.
 • Mitään uusia varauksia peruuntuneiden tilalle ei oteta vastaan keväälle 2020.
 • Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että kertakäyttövälineiden (mm. suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella välineiden mahdollisiin toimitusvaikeuksiin ja saatavuuteen liittyen. Sen sijaan opiskelijoita yleisesti koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysn henkilöstöä. Katso ohjevideo.
 • Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.

Arvioimme tilannetta koko ajan, ja tarvittavat muutokset tehdään tilanteen niin edellyttäessä.

1.4.2020 

Hallintoylilääkäri Eija Tomas, hallintoylihoitaja Tiina Surakka, johtajaylilääkäri Juhani Sand