Julkaistu 3.12.2021

Ohjekirje 1769/2020
23.11.2021

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu korona-epidemian aikana

Tämä ohjekirje korvaa 7.8.2020 annetun ja 10.2.2021 päivitetyn ohjekirjeen. 

Lääketieteen opiskelijoiden kliinisten vuosikurssien poliklinikka- ja vuodeosasto-opetukset sekä terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen jaksot järjestetään normaalisti huomioiden seuraavat asiat:

Opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19-tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita.

Opetuksessa tulee huomioida Taysin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa. Opiskelijoita koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysin henkilöstöä. Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla Tays sairaaloissa. Tarkemmin suojainten käytöstä täällä sekä Taysin ohjeessa.  

Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19-pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia.

Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. Opiskelijat voivat myös osallistua COVID -19 potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon.  

Opiskelijoiden rokotuksia koskeva ohjeistus

PSHP voimakkaasti suosittelee opiskelijoille koronarokotusten ottamista. Tartuntatautilain pykälän 48 mukaisen suojan vesirokkoa, tuhkarokkoa, influenssaa ja imeväisten kanssa päätoimisesti toimivien kohdalla hinkuyskää vastaan pitää myös olla kunnossa ja soveltuvuus ennen opetus- tai harjoittelujaksoa tarkistettu.

Opiskelijoita ei rokoteta Taysin työterveyshuollon toimesta pois lukien opiskelijat, jotka ovat työsuhteessa PSHP:iin.

Pandemia-ajan matkailu

Käytännön harjoittelua sairaalassa tekeville suosittelemme noudattamaan matkailun suhteen samoja ohjeita kuin Taysin työntekijöillä. Käytännön harjoitteluvaiheessa on pääsy Taysin intrasivuille, missä tarkemmat ohjeet. Ohjeiden mukaisesti työntekijä, joka ei ole saanut kahta koronarokotusta, ei voi palata työhön 10 vuorokauteen, jos hän on matkaillut riskimaassa (tilanne 4.10.2021). Muilta osin hän noudattaa Suomen virallisia matkailuohjeistuksia matkailuohjeistuksia. Kansainvälistä vaihto-opiskelijatoimintaa voi toteuttaa.

Juhani Sand, johtajaylilääkäri

Eija Tomás, hallintoylilääkäri

Elina Mattila, hoitotyön johtaja