Julkaistu 14.12.2020

Päivitetty 9.11.2021

Usein kysyttyä Taysin koronatiedotuksesta

Saamme runsaasti kysymyksiä Taysin koronatiedotuksen linjauksista ja myös viestintään liittyviä toiveita. Alle on koottu vastauksia yleisimpiin saamiimme kysymyksiin.

Voisiko Tays julkaista tarkempaa tietoa kunnista, kaupunginosista tai yksittäisistä paikoista, joissa on todettu koronatartuntoja?

Perusperiaate on se, että emme tiedota yksilöivällä tasolla tautitapauksista tai altistuneista. Tays ei voi julkistaa koronaan sairastuneiden asuinalueita, eikä edes kuntatasolla tiedoteta yksittäisistä tai määrältään vähäisistä löydöksistä.

Syynä pidättyväisyyteen on sairastuneen tai altistuneen yksilönsuoja. Koronatartunta on terveystieto, ja sellaiset ovat lainsäädäntömme mukaan erityisen tarkasti salassa pidettäviä. Jos paikkatiedot ilmoitettaisiin aina ja tarkasti, olisi vaara, että tartunnan saaneen henkilöllisyys olisi tunnistettavissa.

Tämä linja on valtakunnallisesti sovittu. Myöskään THL ei julkista paikkakuntia, joissa on todettu alle viisi koronatapausta epidemian alusta laskien.

Tays julkaisee kuitenkin arkisin päivittäin Koronavirus lukuina -sivulla tiedon edellisen vuorokauden aikana Pirkanmaan alueella todetuista koronatartunnoista.

Joskus tiedotamme altistumisista jossakin tietyssä paikassa, jos emme voi tartunnanjäljityksessä henkilökohtaisesti tavoittaa altistuneita. Altistumisista tiedottamisesta on kuitenkin pääsääntöisesti luovuttu syksyllä 2021. 

Miksi kansalaisten oikeus saada tietoa tartuntataudista ei mene yksittäisten sairastuneiden yksilönsuojan edelle? Eikö olisi taudin hillinnän kannalta tärkeä tieto, jos omassa naapurustossani on koronaa?

Koronatartunnan riskin vähentämisen kannalta ei ole merkitystä, kerrotaanko yksityiskohtaisesti, minkä verran tautia on jollakin asuinalueella. Nykyisessä epidemiatilanteessa jokaisen kannattaa lähteä siitä, että tartunnan voi tällä hetkellä saada mistä vain.

Tärkeintä onkin, että jokainen noudattaa suosituksia ja varotoimia: turvaetäisyyksiä, käsihygieniaa, yskimishygieniaa ja käyttää maskia. Riskiryhmäläinen suojautuu näillä samoilla keinoilla, joita on suositeltu kaikille pirkanmaalaisille.

Kovin yksityiskohtaisten tietojen kertominen voisi aiheuttaa myös vääränlaista turvallisuudentunnetta. Vaikka jokin kunta tai asuinalue olisi tähän mennessä välttynyt koronatartunnoilta, se ei tarkoita, että tilanne ei voisi muuttua.

Jos olet aidosti altistunut koronataudille, silloin sinun on tärkeä tietää asiasta. Tällaisessa tilanteessa Taysin jäljitystiimi tai kuntasi tartuntatautilääkäri on sinuun yhteydessä.

Välillä Tays julkistaa yksityiskohtaista tietoa altistumispaikoista, kuten ravintoloista tai vapaa-ajanviettopaikoista. Miksi?

Tays julkaisee tällaisia paikkatietoja ainoastaan silloin, kun kyseessä on ollut joukkoaltistuminen jossain tietyssä tilanteessa tai tilassa ja kun kaikkia paikalla olleita henkilöitä ei muuten voida tavoittaa. Yleensä kyse on paikasta tai tilaisuudesta, jonka läsnäolijoiden nimet eivät ole kenenkään tiedossa, esimerkiksi kahvilan asiakaskunta.

Ensisijaisesti jäljitystiimi on aina henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin, jos he ovat tiedossa ja tavoitettavissa. Tällainen kontaktointi sujuu Pirkanmaalla hyvin, ja suurimmassa osassa altistustilanteista altistuneet tavoitetaan henkilökohtaisesti.

Miksi media kertoo välillä koronatapauksista, joista Tays ei oma-aloitteisesti tiedota?

Monet kansalaiset antavat juttuvinkkejä medialle. Joskus Taysin ammattilaiset voivat kommentoida niitä, joskus taas eivät. Osa asioista on sellaisia, että niillä ei ole merkitystä kansalaisille epidemian hallinnan näkökulmasta, eikä Taysilla näin ollen ole tarvetta tiedottaa asiasta.

Uutismedioiden näkökulma on erilainen kuin sairaalan: median ydintehtävä on tehdä uutisia, jotka ovat yleisön mielestä kiinnostavia ja tärkeitä. Lisäksi uudismedioiden kaikki voimavarat voidaan käyttää uutisten tekemiseen.

Infektioiden torjunnan kannalta kaikilla näillä tiedoilla ei kuitenkaan ole merkitystä kansalaisille, vaikka asiat sinänsä ovatkin mielenkiintoisia. Taysin ammattilaisilla on tiedottamisen lisäksi myös paljon muuta työtä tehtävänään, ja tehtäviä täytyy priorisoida.

Hyvä viestintä ja tiedottaminen ovat erittäin tärkeä osa epidemianhallintaa, ja teemme siinä parhaamme. Painopisteemme on sellaisessa viestinnässä, jolla on suurin merkitys epidemian kannalta.

Millainen on Taysin ja kuntien välinen työnjako koronatiedotuksessa?

Tays vastaa tietynlaisesta kokonaiskuvasta ja muun muassa epidemiologiseen tilanteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

Yksittäinen kunta on tiedotusvastuussa silloin, jos kyse on joukkoaltistumisesta koulussa, päiväkodissa tai muussa kunnan toiminnassa, joka vaikuttaa kuntalaisiin. Tarvittaessa Taysin infektioyksikkö ja viestintäpalvelut ovat apuna kunnan tiedottamisessa.

Taysilla ei kuitenkaan ole aina yksityiskohtaista tietoa kuntien tilanteesta tai esimerkiksi koronan vaikutuksista kuntien palveluihin. Siksi Tays ei voi yksin vastata tällaisesta viestinnästä.

Vastaukset kysymyksiin on laadittu Taysin infektioyksikössä ja viestinnässä.