Usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirusinfektiosta, eristyksestä ja karanteenista

Päivitetty 3.8.2022

Minulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, mitä teen?

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Katso myös Toimi näin, jos epäilet koronaviruksen aiheuttamaa infektiota COVID-19 -sivu.

Minulla on todettu positiivinen koronatesti, mitä teen?

Sinun täytyy jäädä kotiin lisätartuntojen ehkäisemiseksi vähintään viideksi päiväksi oireiden alusta lukien. Tartuttavuus alkaa tyypillisesti noin vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista ja on suurimmillaan ensimmäisinä oirepäivinä. Sinun on hyvä kertoa tilanteesta työpaikallesi tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, ja kertoa, että heidän pitää mahdollisten oireiden alkaessa jäädä kotiin.

Samassa taloudessa asuvien henkilöiden täytyy seurata oireitaan, käyttää maskia julkisilla paikoilla liikkuessaan sekä työ- ja opiskelupaikkakontakteissaan ja noudattaa hyvää käsihygieniaa. Heidän tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan. Mikäli heille tulee infektio-oireita, taudinaiheuttaja on suurella todennäköisyydellä koronavirus, ja heidän tulee jäädä pois töistä/koulusta/päivähoidosta lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

Covid-19-infektion taudinkuva voi vaihdella lähes oireettomasta taudista vakavaan tautiin. Oireet voivat myös vaihdella taudin edetessä. Suurin osa COVID-19-infektioon sairastuneista ei tarvitse sairaalahoitoa vaan tauti paranee kotihoidolla. Tällöin tärkeintä on levätä ja pysyä kotona. Mikäli vointisi on huono, soita 116 117, tai hätätapauksessa 112. Lisätietoa koronavirusinfektiosta ja hoidosta saat THL:n sivuilla kohdasta Ajankohtaista koronavirusinfektiosta.

Jos sinulla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila, sinulle voidaan harkita viruslääkehoitoa. Lääkettä voivat saada tietyt syöpäpotilaat ja potilaat, jotka ovat sairautensa tai lääkehoitonsa vuoksi immuunipuutteisia. Katso Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa. Hoito on aloitettava viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Ennen hoitoarviota koronavirusinfektio on varmistettava laboratoriossa tehtävällä testillä. Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus. Jos saat koronavirusinfektioon sopivia oireita, positiivisen tuloksen laboratoriosta ja kuulut lääkehoidon kohderyhmään, ota yhteyttä puhelimitse hoitavaan yksikköösi arvion saamiseksi.

Soitetaanko kaikille positiivisen testituloksen saaneille?

Positiivisen testituloksen saaneille ei pääsääntöisesti soiteta. Tartunnanjäljitystä tehdään nykytilanteessa ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä oleviin tartuntoihin.

Minulla on todettu positiivinen koronatestitulos. Pitääkö minun eristäytyä myös samassa taloudessa asuvista henkilöistä?

Tartunnan saanut on tartuttavimmillaan 1-2 päivää ennen oireiden alkua ja oireiden ensimmäisinä päivinä. Tiedon positiivisesta tuloksesta tullessa samassa taloudessa asuvien suurin altistus on siis jo tapahtunut. Mikäli kontakteja rajaavat asumisjärjestelyt ovat helposti toteutettavissa, voi näin tietysti oman harkinnan mukaan toimia.

Oireiden alusta on kulunut yli viisi päivää mutta minulla on vielä oireita. Mitä teen?

Viiden päivän sairauspoissaolo riittää torjumaan tartuttavuutta. Joidenkin oireiden, kuten yskän tai haju- ja makuaistin muutosten ohittuminen voi kestää viikkojakin, eikä tämä myöskään kerro tartuttavuudesta. Jos viiden päivän työstäpoissaolon jälkeen sinulla on vaikeat oireet, esimerkiksi kuumeilu jatkuu, on tärkeää käydä lääkärin arviossa mahdollisen jälkitaudin tai muun komplikaation varalta. Mikäli et viiden päivän sairauspoissaolon jälkeen ole vielä työkykyinen, työterveyslääkäri tai terveyskeskuslääkäri voi kirjoittaa tarvittaessa sairauslomaa.

Kuinka kauan laboratoriossa tehtävä koronan PCR-testi pysyy positiivisena sairastetun taudin jälkeen? 

Laboratoriossa tehtävä PCR-testi voi pysyä positiivisena sairastetun taudin jälkeen useita viikkojakin yksilöllisistä tekijöistä riippuen. Se ei tarkoita, että henkilö olisi enää tartuttava vaan tartuttavuus riippuu taudin vaikeusasteesta, potilaan ominaisuuksista ja altistustavasta. Tartuttavuusaika lieväoireisella on arvioitu olevan 5 vuorokautta, jos hän on ollut 2 päivää oireeton (kuume pois, hengitystieoireet väistymässä). Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä potilaiden tartuttavuusajasta on omat ohjeensa

Milloin koronatestauksen kohderyhmään kuuluvan pitää mennä uuteen koronatestiin sairastettuaan koronan aiheuttaman infektion?

Uutta testiä suositellaan, mikäli aikaa tuoreiden hengitystieoireiden alkuun on kulunut yli kaksi kuukautta. Huomioi testausta harkitessasi myös erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisen hoidon mahdollisuus Paxlovid®-lääkkeellä.

Saanko tietää, mikä koronavirusvariantti aiheutti tautini?

Varianttitiedolla ei ole vaikutusta yksittäisen tapauksen tilanteessa, eikä sen perusteella voi arvioida taudinkulkua. Posiitiivisia näytteitä sekvensoidaan satunnaisotannalla eri varianttien osuuksien arvioimiseksi, eikä suurta osaa näytteistä sekvensoida lainkaan johtuen edellä mainitusta syystä. Ilmaantuvuuskuvaajien ja pääkaupunkiseudun tietojen perusteella suurin osa positiivisista tuloksistamme on tällä hetkellä Omikronia.

Minulla on taustasairauksia, olen raskaana, tai juuri synnyttänyt, tarvitsenko hyytymisenestolääkitystä?

Lieväoireiseen tai oireettomaan koronavirusinfektioon ei liity merkittävää tukosriskiä, eikä hyytymisenestolääkitystä tarvita, vaikka riskitekijöitä olisikin. Mikäli tarvitset hyytymisenestolääkitystä muusta syystä, tämä toteutetaan hoitavan lääkärisi ohjeen mukaan. Huolehdi riittävästä nesteytyksestä, ja pyri olemaan liikkeellä. Mikäli sinulla on riskitekijöitä ja vointisi on huono, etkä juuri jaksa tai pysty olemaan liikkeellä, on hyvä olla joka tapauksessa yhteydessä terveydenhuoltoon. Voit olla yhteydessä työterveyteen tai kotikuntasi terveyskeskukseen.

Minulla on todettu positiivinen koronatesti ja olen raskaana/juuri synnyttänyt, mitä teen?

Hyytymisenestolääkityksen tarpeesta katso yllä. Raskaana oleville ja synnyttäneille löytyy lisäksi tarkempia ohjeita täältä.

Miksi karanteeneista ja eristyksistä on luovuttu?

Karanteenit ja eristykset ovat tartuntatautilain mukaisia pakkokeinoja, joilla puututaan ihmisten perusoikeuksiin. Ne on lakia kirjoittaessa tarkoitettu äärimmäisiksi keinoiksi, jos tartuntojen leviämisen estolle ei ole vaihtoehtoja. Vuonna 2012 laaditussa kansallisessa pandemiasuunnitelmassa tartunnanjäljityksen tarkoitukseksi on määritetty hidastaa epidemian etenemistä, kunnes rokotukset tai muut tehokkaammat keinot saadaan käyttöön.

Nykytilanteessa koronavirus on levinnyt kaikkialle väestöön, eikä sen leviämistä voida tartunnanjäljityksen keinoin estää, ja toisaalta rokotuskattavuutta on saatu nostettua merkittävästi. Näin ollen väestötasolla tapahtuva tartunnanjäljitys on palvellut tarkoituksensa, eikä ihmisten perusoikeuksien rajaaminen sen perusteella ole enää perusteltua.

Voinko käydä kaupassa, jos minulla on hengitystieoireita, todettu positiivinen koronatesti tai olen altistunut?

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Katso myös Toimi näin, jos epäilet koronaviruksen aiheuttamaa infektiota COVID-19 -sivu.

Kaupassa asiointia tai muuta julkisilla paikoilla liikkumista tai muiden kuin perheenjäsenten tapaamista ei suositella, jos oireidesi alusta on alle viisi vuorokautta. Jos sinulla ei ole ketään, joka voisi tuoda sinulle ruokaa ja päivittäistavaroita, voit tilata tavaroita käyttämällä kauppojen toimituspalveluita.

Voiko kotiini tulla remonttimies / putkimies / muu vastaava, jos minulla on hengitystieoireita, todettu positiivinen koronatesti tai olen altistunut?

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Katso myös Toimi näin, jos epäilet koronaviruksen aiheuttamaa infektiota COVID-19 -sivu.

Kotiin ei tulisi tulla vierailijoita tai muita ulkopuolisia viiteen päivään oireidesi alusta laskien. Välttämättömissä tilanteissa, kuten päivystysluontoisessa putkimiehen tarpeessa, tulee pitää vähintään kahden metrin turvaväli, noudattaa tarkasti käsihygieniaa, ja käyttää maskia.

Mikäli olet altistunut mutta oireeton, tarpeettomat vierailut on hyvä siirtää viikolla eteenpäin. Välttämättömissä tilanteissa toimi kuten edellä.

Perheenjäsenelläni on todettu korona, voinko mennä töihin tai kouluun?

Oireeton samassa taloudessa asuva henkilö voi käydä töissä ja opiskelupaikassa maskia käyttäen ja noudattaen hyvää käsihygieniaa. Ruokaillessa pitää huolehtia turvaväleistä muihin ruokailijoihin. Mikäli ilmaantuu infektio-oireita, tulee jäädä pois töistä/koulusta lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

Mistä saan tartuntatautipäivärahaa?

Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta. Tartuntatautipäivärahaa myönnetään, jos karanteenista tai eristyksestä aiheutuu tulonmenetystä, eli se ei koske esim. etätyöläisiä tai opiskelijoita. Tartuntatautipäivärahaa on aiemmin myönnetty ainoastaan viranomaisen määräämästä karanteenista tai eristyksestä. Tartuntatautilääkärin laatimia eristyspäätöksiä ei ole koronan vuoksi enää tehty 21.1.2022 alkaen.

Lakimuutoksen myötä tartuntatautipäivärahaa voi hakea myös todistuksella, jonka voi kirjoittaa lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Näin haet tartuntatautipäivärahaa (Kela.fi). Sairasvakuutetulla on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on PCR- tai antigeenitestillä todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi, ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Työikäisten testaus ja todistukset suositellaan ensisijaisesti tehtäväksi työterveyshuollossa.  

Miten saan eristyspäätöksen tartuntatautipäivärahaa varten?

Tartuntatautipäivärahan hakemiseen ei enää tarvita eristyspäätöstä. Eristyspäätöksiä ei tehdä 20.1.22 jälkeen tietoon tulleista koronavirusinfektioista.

Minulla on lääkärin vastaanotto / leikkaus / laboratoriokäynti varattuna, mutta minulla on tuore positiivinen koronatesti. Mitä teen?

Edellä mainitut tulee siirtää, kunnes oireesi ovat lievittyneet ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vrk. Päivystykselliset hoidot ja hoidontarpeen arvioinnit toteutetaan aina. Kerro tartunnastasi hoitavalle yksikölle.

Olen altistutunut, mutta oireeton. Voinko käydä ottamassa koronarokotuksen?

Lähtökohtaisesti rokottautumista kannattaa lykätä viikon verran altistumisen jälkeen, koska jos on saanut tartunnan, rokote ei suojaa heti tartunnalta.

Olen altistunut ja työnantajani määrää koronatestiin. Miten toimitaan?

Tämä ei kuulu PSHP:n testauskriteereihin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä työterveyteen. Halutessaan voi myös tehdä kotitestin, mutta oireettomilla se ei ole täysin luotettava.