Usein kysyttyjä kysymyksiä karanteenista

Päivitetty 10.2.2021

Mikä on karanteenitekstiviesti?

Karanteenitekstiviesti on Taysin infektioyksikön lähettämä tekstiviesti, jossa kerrotaan viestin saajalle, että hänet asetetaan karanteeniin, ja kerrotaan altistuspäivämäärä. Jos lähettäjä on joku muu taho kuin Tays tai tekstiviestissä ei suoraan kerrota karanteeniin asettamisesta, ei kyseessä ole karanteenitekstiviesti.

Miksi minut on asetettu karanteeniin?

Sinut on todettu altistuneeksi koronavirusinfektiolle. Olemme saaneet tiedon altistumisestasi tartunnanjäljityshaastattelujen kautta. Tartuntatautilain mukaan terveysviranomainen voi määrätä määräaikaiseen kotikaranteeniin henkilön, jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen tartuntataudille. Karanteenin tarkoitus on estää sinua tartuttamasta muita, mikäli olet itse altistustilanteessa saanut tartunnan. Sinua ei pidetä tautiin sairastuneena, vaan altistuneena ja mahdollisesti tartunnan saaneena.

Kuka minut on altistanut?

Tieto altistumisestasi on tullut tartunnanjäljityshaastatteluista. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tautiin sairastuneen henkilöllisyyttä ei saa paljastaa, emmekä yleensä voi kertoa sinulle, missä tilanteessa altistuminen on tapahtunut. Sairastuneella henkilöllä itsellään on toki oikeus kertoa altistuneille tilanteesta, mutta tätä ei häneltä edellytetä, eikä hän välttämättä tiedä itse altistuneiden henkilöllisyyksiä.

Olenko minä sairastunut?

Sinua ei pidetä sairastuneena, vaan altistuneena ja mahdollisesti tartunnan saaneena. Mikäli sinulla on jo tai sinulle tulee koronavirustautiin sopivia oireita, on iso todennäköisyys, että kyseessä on koronavirustauti, ja testeissä käyminen on tärkeää. Suurin osa altistuneista ei kuitenkaan saa tautia, vaan karanteeni on varotoimi, jolla tartuntaketjujen leviäminen estetään. Oireiden taustalla voi aina olla myös muita hengitystieinfektioita, jotka leviävät samaan tapaan ja samanlaisissa tilanteissa kuin koronavirus.

Tartutanko minä muita?

Karanteenin tarkoitus on rajoittaa altistuneen liikkumista, koska tartuttavuus alkaa jo ennen oireiden tuloa. Tartuttavuus ei kuitenkaan ala heti altistumisen jälkeen, etkä ole tartuttava pelkän altistumisen perusteella. On kuitenkin tärkeää, että noudatat karanteeniohjeistusta karanteenin ajan, jotta mahdollisia jatkotartuntoja ei syntyisi.

Pitääkö minun käydä koronatestissä?

Mikäli olet oireeton, ei testeissä tarvitse eikä oikeastaan kannatakaan käydä. Mikään testi ei havaitse virusta heti, testin osuvuus on parhaimmillaan oireiden juuri puhjettua. Negatiivinen testi oireettomassa vaiheessa ei poissulje itävää tartuntaa, ja tästä syystä kaikkien karanteeniin asetettavien testaamista ei suositella. Sen sijaan jos sinulle tulee oireita, hyvin lieviäkin, on testeissä hyvä käydä.

Jos minut testataan ja testi on negatiivinen, loppuuko karanteenini?

Ei, koska negatiivinen testi ei poissulje vasta itävää tartuntaa. Myöskään oireisessa vaiheessa testi ei havaitse kaikkia tartuntoja. Karanteenissa on oltava koko määrätyn ajan.

Kuinka pitkään olen karanteenissa?

Karanteenin kesto on 14 vuorokautta altistumispäivästä. Altistuspäivä lasketaan jo ensimmäiseksi karanteenipäiväksi. Käytännössä karanteenin kesto on aina lyhyempi, koska tieto altistuksesta ei tule tartunnanjäljittäjillekään välittömästi. Karanteenin kesto lasketaan siis altistumispäivästäsi, mutta tartuntatautipäivärahaa saat siitä päivästä alkaen, jolloin sait tiedon karanteenistasi.

Jos olet altistunut samassa taloudessa asuvalle henkilölle, karanteenin pituus on 14 vuorokautta. Aika lasketaan sairastuneen oireiden alusta, mutta jos tartunnan saanut on oireeton, aika lasketaan näytteenottopäivästä. Jos samassa taloudessa toinen tai useampi henkilö sairastuu, karanteenia jatketaan. Tällöin aika lasketaan viimeisenä sairastuneen henkilön oireiden alusta tai oireettoman tartunnan saaneen näytteenottopäivästä. 

Miten lasten yhteishuoltajuus tai tapaamisoikeus tapahtuu karanteenin aikana?

Yksinkertaisinta on toimia niin, että lapsi on koko vanhemman tai oman karanteeninsa ajan samassa taloudessa, mikäli vanhemmat saavat asian sovittua. Mikäli tämä ei ole järjestettävissä ja sinä ja lapsi olette oireettomia, voidaan huoltajuus- ja tapaamisoikeusasiat hoitaa kuten normaalistikin, mutta karanteenissa oleva vanhempi ei voi itse tavata toista vanhempaa.

Jos lapsi itse on karanteenissa, tilanne on sama, kunhan hän on oireeton. Tällöin tartuntatautipäivärahaa voi saada kumpikin huoltaja siltä ajalta, kun lapsi on hänen luonaan. Karanteeniohjeistusta on luonnollisesti noudatettava siinä taloudessa, jossa karanteenissa oleva lapsi on. Jos lapsi on oireinen, häneltä täytyy ottaa koronanäyte, eikä hän vastausta odottaessaan voi siirtyä toiseen talouteen.

Mistä saan tartuntatautipäivärahaa?

Tartuntatautipäivärahan myöntää Kela. Tartuntatautipäivärahaa myönnetään, jos karanteenista aiheutuu tulonmenetystä, eli se ei koske etätyöläisiä tai opiskelijoita. Tartuntatautipäivärahaa myönnetään ainoastaan viranomaisen määräämästä karanteenista, ei esim. matkan jälkeen suositellusta omaehtoisesta karanteenista. Myös alle 16-vuotiaan lapsen, joka on määrätty karanteeniin, huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa oman, lapsensa karanteenista johtuvan töistä poissaolonsa johdosta.  Lisätietoja Kelan verkkosivuilla.

Miksi en ole saanut karanteenipäätöstäni?

Karanteenipäätöksiä allekirjoittaa kunkin kunnan tartuntatautivastuulääkäri käsin, ja niitä on paljon. Niitä ei allekirjoiteta viikonloppuisin tai virka-ajan ulkopuolella. Näistä syistä johtuen karanteenipäätös tulee usein viiveellä, ja saattaa tulla vasta karanteenisi jälkeen. Tartuntatautipäiväraha myönnetään kuitenkin takautuvasti. Jos päätöstä ei kuitenkaan lainkaan kuulu, soita kuntakohtaisessa karanteeniohjeessa olevaan numeroon varmistaaksesi, että se on tehty.

Voinko käydä kaupassa karanteenin aikana?

Kaupassa asiointi on karanteenin aikana kielletty, kuten muukin julkisilla paikoilla käynti. Jos sinulla ei ole ketään, joka voisi tuoda sinulle ruokaa ja päivittäistavaroita, voit tilata tavaroita käyttämällä kauppojen toimituspalveluita. Myös kotikuntasi sosiaalitoimi voi auttaa sinua.

Voiko kotiini tulla remonttimies / putkimies / muu vastaava karanteenini aikana?

Kotiin ei saa tulla vierailijoita tai muita ulkopuolisia karanteenin aikana. Kaikki sovitut tämänkaltaiset käynnit pitää perua tai siirtää. Ainoan poikkeuksen muodostaa lasten tapaamisoikeus ja yhteishuoltajuus.

Jos kyseessä olisi päivystysluontoinen putkimiehen tarve esim. viemäritukoksen vuoksi, ole yhteydessä koronaneuvontaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Minulla on lääkärin vastaanotto/leikkaus/laboratoriokäynti varattuna, mutta olen silloin karanteenissa. Mitä teen?

Lähtökohtaisesti karanteenin aikana ei tule asioida missään, tai käydä laboratoriossa. Tähän on kuitenkin poikkeuksia riippuen käynnin tai toimenpiteen kiireellisyydestä. Sinun on suositeltavaa olla yhteydessä yksikköön, jossa vastaanotto, toimenpide tai muu tapahtuisi, jotta saat tarkemmat ohjeet.