Hae keikkatöihin

Tarvitsemme jatkuvasti osaavia työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Keikkatyö on erinomainen tapa tutustua yksiköidemme toimintaan ja työskennellä silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Erityisesti tarvitsemme sijaisia hoitohenkilöstölle ja sairaalahuoltajille.

Myös opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua keikkatyöhön. Saat samalla arvokasta työkokemusta terveydenhuollon tehtävistä jo opiskeluaikanasi. Keikkatyö on hyvä vaihtoehto kartuttaa kokemustaan opintojen ohella sekä samalla tienata.

Jätä hakemus keikkatyöhön >>

Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijana voit tehdä keikkatyötä, kun opinnoista on suoritettu:

Ammattinimike Minimisuoritus sijaisena toimimiseksi Opintojen laajuus
Sairaanhoitaja, bioanalyytikko, röntgenhoitaja, fysioterapeutti 140 op 210 op
Terveydenhoitaja, fysioterapeutti 160 op 240 op
Kätilö 180 op 270 op

Lääketieteen opiskelijat eivät voi työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä, mutta voivat tarvittaessa toimia lähihoitajan sijaisena. Lääketieteen opiskelija voi toimia terveyskeskuksessa, kun hän on suorittanut vähintään viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot. Neljän ensimmäisen opintovuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija saa työskennellä ainoastaan erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Kaikilta lääketieteen opiskelijoilta edellytetään sen erikoisalan opinnot, johon kuuluvissa tehtävissä he toimivat.

Sairaanhoitajaopiskelija voi toimia lähihoitajan, perushoitajan tai mielenterveyshoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 60 opintopistettä.

Lähihoitajaopiskelija voi toimia lähihoitajan, perushoitaja ja mielenterveyshoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut opinnoistaan vähintään 2/3 eli 80 opintoviikkoa, iältään vähintään 18 vuotta ja koulutusohjelman mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet on suoritettuna.

Rokotesuojavaatimukset

1.3.2017 voimaan tulleen Tartuntatautilain 1227/2016 mukaan kaikilla Taysissa työskentelevillä tulee olla lain edellyttämä rokotesuoja ajan tasalla 1.3.2018 alkaen. Tartuntatautilainmukainen suoja vaaditaan tuhkarokkoa (MPR), vesirokkoa ja hinkuyskää (dtap) vastaan. Hinkuyskärokote koskee työryhmiä, jotka hoitavat alle 1-vuotiaita. Lisäksi työntekijöillä tulee olla voimassa vuosittainen influenssarokote.

Oman rokotesuojan voi tarkistaa rokotekortista tai omasta terveydenhuollon yksiköstä. Uudet työntekijät täyttävät ennen työn vastaanottamista tartuntatautilain mukaisen itsearviointilomakkeen, joka palautetaan täytettynä rekrytointipalveluihin ennen työsuhteen alkua.

Hakemuksesta haastatteluun

Mikäli keikkatyö sairaanhoitopiirissä kiinnostaa, lähetä sähköinen hakemus. Rekrytointipalvelumme käsittelee kaikki hakemukset luottamuksellisesti ja kutsuu sopivan hakijan haastatteluun. Haastattelussa tarkistetaan alkuperäiset opinto-, tutkinto- ja työtodistukset sekä henkilöllisyys. Haastattelussa sovitaan tarkemmin työskentelymahdollisuuksista. Haastattelun jälkeen tietosi ovat rekrytoivan henkilöstömme käytössä sijaisrekisterissä.

Kun sopiva työtehtävä ilmaantuu, rekrytointipalvelumme tai kyseinen yksikkö ilmoittaa avoinna olevasta tehtävästä tekstiviestillä. Tekstiviestin yhteydessä saat tarkemmat ohjeet siihen vastaamisesta. Jos tarjotun keikkatyön ajankohta ei sinulle sovi, siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Ensimmäisenä tekstiviestiin vastannut saa paikan, muille lähetetään tekstiviesti paikan täyttymisestä.

Omien käytettävyystietojen päivittäminen

Keikkatyötä tekevien on mahdollista päivittää käytettävyyttään sijaisrekisteriimme. Kun olet käynyt rekrytointipalveluissa haastattelussa ja tietosi on siirretty sijaisrekisteriimme, sinulle voidaan antaa tunnukset käytettävyystietojen päivittämiseen tai voit hakea ne verkkopalvelustamme.

Tunnuksilla voi päivittää vain käytettävyystietoja.

Päivitä käytettävyystietojasi tai hae tunnukset >>