Sairaan lapsen hoito

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden alle 12-vuotiaan sairaan lapsen kotihoitoon. Palvelu on vaihtoehto sille, että työntekijä itse jäisi tilapäiselle hoitovapaalle hoitamaan sairastunutta lasta. Järjestelystä on tehty sopimus Pilke Lastenhoidon kanssa.

Palvelun tilaus

Perhe voi tilata hoitajan soittamalla numeroon 020 768 9777 maanantaista perjantaihin kello 6.30–22.

Kun soitat, kerro:

 • yhteystietosi
 • työnantajasi ja tulosyksikkösi
 • lapsen perussairaudet, allergiat ja lääkitykset
 • puhelinnumero, josta tavoittaa vanhemman työpäivän aikana
 • arvioitu hoitotarpeen pituus

Voit ottaa yhteyttä myös tekstiviestillä, 045 7396 5791. Viestit käsitellään aukioloaikoina. Laita viestiin:

 • oma nimesi ja työnantajasi
 • hoidon tarve (päivät ja kellonajat)
 • lapsen tiedot (nimi ja taudinkuva)
 • muut toiveet (esim. hoitajan nimi)

Ennen kuin tilaat hoitajan, tarkista alta, onko oma yksikkösi tai vastuualueesi mukana palvelussa.

Sairaan lapsen hoitojärjestelyyn ilmoittautuneet vastuualueet

 • Aikuispsykiatrian vastuualueen lääkärit
 • Gastroenterologian vastuualue
 • Henkilöstö- ja asiakaspalvelujen vastuualue
 • Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue
 • Kirurgian vastuualue
 • Korva- ja suusairauksien vastuualue
 • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
 • Lastentautien vastuualue
 • Lastenpsykiatrian vastuualue
 • Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualue
 • Naistentautien ja synnytysten vastuualue
 • Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue
 • Nuorisopsykiatrian vastuualueen lääkärit
 • Päivystyksen vastuualue
 • Sairaala- ja välinehuollon vastuualue
 • Silmäkeskuksen vastuualue
 • Sisätautien vastuualue
 • Syövänhoidon vastuualue
 • Tehohoidon vastuualue
 • Toimialue 8
 • Toimitilat-vastuualue
 • Tietohallinto ja teknologia -vastuualue
 • Tules-vastuualue
 • Valkeakosken aluesairaala
 • Yhtymähallinnon vastuualueet
 • Kansliatoiminnot toimialueilta 1, 2 ja 3