Sairaan lapsen hoito

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden alle 12-vuotiaan sairaan lapsen kotihoitoon. Palvelu on vaihtoehto sille, että työntekijä itse jäisi tilapäiselle hoitovapaalle hoitamaan sairastunutta lasta. Järjestelystä on tehty sopimus Kotipalvelu Mehiläisen (ent. Hoivapalvelu Metsätähti) kanssa.

Palvelun tilaus

Perhe voi tilata hoitajan soittamalla numeroon 050 433 6844 arkisin kello 8–18.
Tarvittaessa tilauksen voi tehdä ja päivystyksellisesti kello 6.30–8 ja 18–22.

Kun soitat, kerro:

 • yhteystietosi
 • työnantajasi ja tulosyksikkösi
 • lapsen perussairaudet, allergiat ja lääkitykset
 • puhelinnumero, josta tavoittaa vanhemman työpäivän aikana
 • arvioitu hoitotarpeen pituus

Ennen kuin tilaat hoitajan:

Sairaan lapsen hoitojärjestelyyn ilmoittautuneet vastuualueet

 • Aikuispsykiatrian vastuualueen lääkärit
 • Gastroenterologian vastuualue
 • Henkilöstö- ja asiakaspalvelujen vastuualue
 • Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue
 • Kirurgian vastuualue
 • Korva- ja suusairauksien vastuualue
 • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
 • Lastentautien vastuualue
 • Lastenpsykiatrian vastuualue
 • Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualue
 • Naistentautien ja synnytysten vastuualue
 • Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue
 • Nuorisopsykiatrian vastuualueen lääkärit
 • Päivystyksen vastuualue
 • Sairaala- ja välinehuollon vastuualue
 • Silmäkeskuksen vastuualue
 • Sisätautien vastuualue
 • Syövänhoidon vastuualue
 • Tehohoidon vastuualue
 • Toimialue 8
 • Toimitilat-vastuualue
 • Tietohallinto ja teknologia -vastuualue
 • Tules-vastuualue
 • Valkeakosken aluesairaala
 • Yhtymähallinnon vastuualueet
 • Kansliatoiminnot toimialueilta 1, 2 ja 3