Julkaistu 5.1.2016

Taysissa uusi lääkevalikoima 1.1.2016 alkaen

Taysin erityisvastuualueella kilpailutettiin kuluneen vuoden aikana lääkkeet hankintakaudelle 2016-2017. Vanha lääkevalikoima vaihtuu uuden valikoiman valmisteisiin vähitellen kesä-heinäkuun 2016 loppuun mennessä.

Puolen vuoden siirtymäkausi johtuu siitä, että sairaala-apteekin on velvoitevarastoitava tiettyjä lääkevalmisteita joko kahden viikon, kolmen kuukauden tai puolen vuoden käyttöä vastaava lääkemäärä.

Sopimuksessa lähes 2200 lääkevalmistetta

Uutta lääkevalikoimaa oli laatimassa noin sata Taysin asiantuntijaa sekä useita kymmeniä Taysin erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien asiantuntijoita.

Kilpailutus perustuu hankintalakiin, jonka mukaan julkisin varoin toimivien laitosten tulee kilpailuttaa myös niissä käytettävät lääkkeet. Hankintasopimus tehtiin tulevalle hankintakaudelle lähes 2200 lääkevalmisteesta, mutta yliopistosairaalan lääkevalikoimaan kuuluu sopimusvalmisteiden lisäksi myös sellaisia lääkevalmisteita, joita ei tarjottu kilpailutuksessa.

Noin 20 prosentin säästö

Kahden vuoden sopimuskauden hankinta-arvo tukkuhintoihin perustuen on noin 180 miljoonaa euroa. Kilpailutuksella säästetään lääkekustannuksissa noin 20 prosenttia. Se mahdollistaa käytännössä uusien kalliimpien lääkevalmisteiden käyttöönoton.

Yksittäisten lääkevalmisteiden alennusprosentit vaihtelevat noin 0 - 98 prosentin välillä siten, että niillä valmisteilla, joilla on kilpailua, on yleensä suurimmat alennusprosentit. Esimerkiksi pelkästään infliksimabibiosimilaarin käyttöönotto tuo kaksivuotisen sopimuskauden aikana säästöjä hankintarenkaalle noin kuusi miljoonaa euroa aiempaan hankintakauteen verrattuna.